Kunst og uttrykksterapi på Ullern Frivilligsentral gir deltakerne en ny måte å være sammen på. Gruppen består av bosatte flyktninger rekruttert og godkjent av NAV Ullern. Lokale frivillige deltar også. Integrering gjennom nye vennskap oppstår.
Back to Top